Uluslararası İlişkiler Birimi
Kuzey Kampüs No:10 19030