Ders Planları ve AKTS Yükleri

TYYÇ'nin her bir düzeyi için kredi (AKTS) ve öğrenci çalışma yükü

TYYÇ kapsamında yer alan her bir eğitim-öğretim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için toplam eğitim süresi, kredi (AKTS) ve öğrenci çalışma yükü aralıkları aşağıda gösterilmektedir

 

TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları*

 

 

TYYÇ DÜZEYLERİ

 

SÜRE
(Yıl)

 

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

 

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

8. DÜZEY
(DOKTORA)

3 - 4

180 - 240

4.500 - 5.400
6000 - 7.200

7. DÜZEY
(YÜKSEK LİSANS)

1,5 - 2

90 - 120

2.250 - 2.700
3.000 - 3.600

6. DÜZEY
(LİSANS)

4

240

6.000 - 7.200

5. DÜZEY
(ÖN LİSANS)

2

120

3.000 - 3.600

 

* Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Birimi
Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Kat 1 19030 Çorum